TaittotyötErilaiset ja eri kokoiset taittotyöt kuuluvat myös palveluihin. 
Taittajan työpanosta tarvitaan kun toteutetaan esimerkiksi:

  • esitteitä
  • kirjoja
  • lehtiä
  • vuosikertomuksia
  • e-kirjoja

Taittaja saattaa tekstin, kuvat ja mahdolliset kaaviot helposti luettavaan ja ulkoasullisesti kiinnostavaan muotoon sekä tekee aineistosta painokelpoisen. Netissä julkaistaviin materiaaleihin on mahdollista lisätä myös linkkejä, videoita tai äänitiedostoja.

Julkaisun ulkoasu voidaan suunnitella alusta lähtien tai olemassa olevaa graafista ohjeistusta mukaillen. 

Painettavat julkaisut hoidetaan valmiiksi asti yhteistyössä painotalon kanssa.